ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ BETTERSTYLE CZECH

Betterstyle International Sp. o.o. a Betterstyle Czech s.r.o. berou velmi vážně ochranu soukromí, včetně ochrany osobních údajů osob, které navštěvují tuto webovou stránku (servis).

Zásady ochrany osobních údajů stanoví základ, pravidla a omezení shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů společností Betterstyle International Sp. o.o a Betterstyle Czech s.r.o. Níže naleznete podrobné informace o tom, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a důvody jejich zpracovávání. Během elektronické registrace na adrese www.betterstyle.cz budete požádáni o poskytnutí potřebných souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů.

Správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ke dni 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Úř. věst. EU L 2016, č. 119, s. 1) dále jen "GDPR" je Betterstyle International Sp. z o.o., sídlo 3-go Maja 8, budova C2, 05-800 Pruszków, Polsko a Betterstyle Czech s.r.o., Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR. Účelem jejich zpracování je zajistit, abychom plnili své povinnosti a chránili naše práva související s Vaší registrací. Zpracování dat je založeno na níže popsaných zásadách.

Osobní údaje

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje (tj. informace, díky kterým Vás můžeme identifikovat), které nám poskytnete zaregistrováním v Klubu BetterStyle na adrese www.betterstyle.cz, a to kontaktováním telefonicky nebo emailem na kontakt@betterstyle.cz, reklamace@betterstyle.cz nebo jiným způsobem. Vaše údaje jsou také shromažďovány při zadávání objednávky, účasti v našich soutěžích, akcích, průzkumech, stejně tak, když se angažujete na sociálních médiích. Shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Datum narození
 • Adresa
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Unikátní číslo Člena Klubu BetterStyle
 • DIČ / Název společnosti – pokud byly uvedeny
 • Číslo bankovního účtu
 • Jméno a příjmení zákonného zástupce, pokud nejste plnoletá/ý
 • Číslo pasu nebo průkazu totožnosti (od členů Klubu účastnících se zahraničních konferencí)

Zadání těchto údajů je dobrovolné, avšak v případě jejich neposkytnutí realizace některých služeb nabízených společností BetterStyle nebude možná.

Ukládáme si historii Vašich nákupů, úrovně titulů a slev, kterých jste dosáhli, informace o Vámi sponzorovaných osobách atd.

Pokaždé, když navštívíte naši stránku www.betterstyle.cz, můžeme automaticky sbírat následující údaje:

• technické informace včetně IP adresy Vašeho počítače, informace o přihlašovacích údajích, názvu a verzi prohlížeče, časového pásma.
• informace o Vaší relaci (session), včetně adres URL, z nichž jste byli přesměrováni na naši webovou stránku www.betterstyle.cz nebo na které jste byli přesměrováni (spolu s datem přesměrování), produktech, které jste prohlíželi nebo hledali; času načítání stránek, chybách stahování, aktivity na stránkách (procházení, kliknutí).

Použití dat

Informace o Vás používáme k těmto účelům:

 • abychom splnili naše závazky vyplývající z dohod uzavřených mezi Vámi a společností BetterStyle a poskytli Vám zboží a služby, které si od nás objednáte;
 • abychom vyřešili spory a problémy, vybírali poplatky, odpovídali na Vaše dotazy a splňovali Vaše požadavky;
 • abychom Vás mohli informovat pomocí e-mailu, tradiční pošty nebo SMS zprávy o produktech a službách, které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat – pokud s tím budete souhlasit;
 • abychom splnili povinnosti plynoucí z naší spolupráce a povinnosti uložené společnosti BetterStyle zákonem, jako jsou daňové, pojišťovací, statistické a další.
 • abyste mohli komunikovat s ostatními Členů Klubu BetterStyle;
 • abychom zajistili efektivní řízení sítě Členů Klubu BetterStyle;
 • abychom sledovali a zajistili, aby Vaše činnosti byly v souladu s našimi pravidly;
 • abychom Vás mohli informovat o změnách v našich službách;
 • k realizaci našich interních obchodních cílů, jako jsou audity, analýza dat, vývoj nových produktů, zlepšení našeho webu, zlepšení služeb, testování účinnosti propagačních kampaní atd.;
 • abychom našim webovým stránkám zajistili bezpečnost;
 • abychom mohli odpovídat na otázky a žádosti předložené příslušnými orgány nebo úřady;
 • abychom zajistili řádnou obsluhu zákazníka.

Sdílení Vašich údajů

1. Vaše údaje nejsou prodávány pro komerční účely.

2. Vaše údaje mohou být převedeny ke zpracování jiným společnostem z naší skupiny (mateřská společnost a další společnosti z kapitálové skupiny), aby nám pomohly při plnění úkolů uvedených v bodě týkajícím se využívání údajů v souladu s platnými právními předpisy.

3. Vaše údaje mohou být za striktně definovanými účely zpřístupněny třetím stranám, jako jsou:

 • Obchodní partneři, tj. dodavatelé a subdodavatelé, vykonávající smlouvy, které uzavíráme s nimi nebo s Vámi. To platí zejména pro doručovací společnosti, dopravce, společnosti vymáhající dluhy, poskytovatele logistických služeb (např. balení), spotřebitelské služby.
 • Naše síť Členů Klubu – zejména Váš sponzor a Vámi sponzorováni Členové Klubu, abychom mohli efektivně spravovat síť.
 • Dodavatelé analytických a technologických služeb a vyhledávačů, kteří nás podporují při vývoji a optimalizaci našeho webu.
 • Poskytovatelé technických řešení, které nám umožňují posílat Vám zprávy, zejména poskytovatele hromadné pošty a textových zpráv.

4. Vaše údaje mohou být zpřístupněny třetím stranám, pokud to budeme povinni učinit podle platných právních předpisů.

Ukládání osobních údajů

Všechny informace, které nám poskytujete nebo které o Vás shromažďujeme, jsou uloženy na zabezpečených serverech. Všechny platební transakce v síti jsou šifrovány protokolem SSL a budou zpracovávány externími poskytovateli služeb. Neukládáme a nesbíráme informace týkající se kreditních nebo debetních karet.

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu potřebnou k dosažení cílů stanovených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a Podrobných pravidlech pro účast v Klubu BetterStyle, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší retenční období.

Vaše práva

 • Máte právo na přístup k Vašim údajům, a také na jejich opravu nebo odstranění. Většinu dat můžete zkontrolovat po přihlášení k účtu v Zóně Zástupce. Pokud zjistíte, že Vaše data jsou nesprávná nebo zastaralá, kontaktujte nás prosím na adrese kontakt@betterstyle.cz a informujte, které údaje byste chtěli změnit. Máte také právo požadovat odstranění Vašich údajů. Na základě Vašeho požadavku zaslaného na Zákaznický servis BetterStyle uzavřeme Váš účet co nejdříve. Po jeho uzavření uchováme osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, např. kvůli vybírání neuhrazených plateb, zabraňování podvodům, řešení sporů nebo podpoření soudního řízení.
 • Máte právo požadovat, aby Vaše data nebyla zpracována pro marketingové účely. Při shromažďování údajů Vás budeme informovat, pokud hodláme využívat údaje, které nám za tímto účelem poskytnete, nebo máme-li tyto údaje zpřístupnit třetím stranám za tímto účelem, na základě Vašeho souhlasu.

Bezpečnost a povinnost pečlivého jednání

Jste zodpovědný za uchovávání tajného hesla, které jste vytvořil, a prostřednictvím něhož máte přístup k části našeho webu ("Zóna Zástupce"). Pokud poskytnete své heslo třetím osobám, budete zodpovědný za veškeré činnosti těchto osob na Vašem účtu. Výsledkem odhalení hesla může být ztráta kontroly nad Vašimi osobními údaji, které mohou být použity k tomu, aby vznikly právně závazná povinnosti ve Vašem zastoupení. Pokud bylo Vaše heslo zveřejněno jakýmkoli způsobem, okamžitě nás informujte a změňte heslo. Kromě procesu přihlašování do systému Vás nikdy nepožádáme o zadání hesla.

Děláme vše, co je v našich silách, abychom ochránili Vaše údaje, ale přenos dat přes internet není nikdy zcela bezpečný a nemůžeme zajistit absolutní bezpečnost dat, které pošlete na naše stránky. Přenos údajů probíhá na Vaše vlastní nebezpečí. Jakmile k nám dorazí Vaše data, poskytneme příslušné postupy a záruky, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k údajům.

Zajištění zpracování osobních údajů – Vaše povinnosti

Jako členovi Klubu BetterStyle vám svěřujeme zpracování osobních údajů dalších členů Klubu na základě následujících ustanovení.

Pověřujeme Vám zpracování osobních údajů za účelem a v rozsahu stanoveném v Podrobných pravidlech pro účast v Klubu BetterStyle a v těchto Zásadách, a Vy prohlašujete, že budete zpracovávat data v souladu s ustanoveními GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je vykonání ustanovení těchto Zásad.

Jste povinen:

 • zpracovávat osobní údaje, které jsme Vám svěřili výhradně pro výše uvedený účel,
 • nepodnikat žádné kroky k dalšímu svěření nebo zpřístupnění údajů způsobem, který není stanoven v těchto Zásadách nebo podle zákona,
 • okamžitě vrátit osobní údaje po ukončení spolupráce s námi (odstoupení od účasti v Klubu BetterStyle) a odstranit této údaje ze všech nosičů dat, na kterých byly uloženy.

Vyhrazujeme si právo kontrolovat metody zpracování pověřených Vám údajů. Máte povinnost umožnit nám provedení této kontroly ihned po výzvě.

Souhlasíte s tím, že budete okamžitě reagovat na jakoukoli otázku, kterou Vám položíme, pokud jde o zpracování údajů svěřených podle těchto Zásad ochrany osobních údajů a Podrobných pravidel pro účast v Klubu BetterStyle, zejména pokud jde o bezpečnost osobních údajů, které používáte.

Opravňujeme Vás k zpracování osobních údajů za účelem a v rozsahu stanoveném v Zásadách, zejména v systémech informačních technologií a v tištěné podobě, jakož i k poskytnutí dalších oprávnění osobám, které s Vámi spolupracují na základě občanskoprávních smluv, za předpokladu, že stanovíte, že budou dodržovat všechny požadavky na zpracování dat, které se na Vás vztahují, a za předpokladu, že takové další povolení schválíme.

V případě posílání souborů obsahujících osobní údaje budou tyto soubory zajištěny během přenosu přes veřejnou síť pomocí šifrovacích prostředků ochrany osobních údajů.
Máme právo zrušit Vaši registraci jako člena Klubu BetterStyle, pokud zpracováváte osobní údaje v rozporu s ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů.
Nejsme zodpovědní za Vaše závazky vůči třetím osobám vyplývající ze zpracování osobních údajů v rozporu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a za Vaše závazky vůči osobám, které jste oprávnili zpracovávat osobní údaje.

Výše uvedená ustanovení Vás nezbavují povinnosti uzavřít s osobou, které svěřujete údaje pro zpracování, písemné smlouvy o pověření, která specifikuje účel a rozsah pověření zpracování údajů.

Cookies

Naše stránky používají soubory cookies (malé soubory umístěné na pevném disku uživatelů našich stránek), které Vás odlišují od ostatních uživatelů webu. To nám umožňuje poskytnout Vám nejvyšší kvalitu našich služeb a zlepšit náš web. Používáme soubory cookies k analýze toku informací, personalizaci služeb, obsahu a reklamy, měření účinnosti propagace a úrovně důvěry a bezpečnosti.

Některé soubory cookies obsahují osobní údaje. Většina souborů cookies neukládá informace používané k identifikaci uživatele, ale obsahuje obecné informace, jako jsou způsob, jakým uživatel přichází na naše webové stránky a používá ji nebo jeho lokalizaci.

Cookies můžete zrušit, pokud to váš prohlížeč umožňuje, ale může to způsobit, že nebudete moci plně využívat služeb nabízených systémem BetterStyle. Další informace o cookies a o tom, jak je zakázat, naleznete na adrese: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Google Analytics

Abychom pochopili, jak návštěvníci používají naše weby, používáme službu Google Analytics. To znamená, že když navštívíte naši webovou stránku, prohlížeč automaticky pošle Google určité informace. To zahrnuje například adresy navštívených webových stránek a IP adresu. Podrobné informace o tom, jak technologie Google shromažďují a zpracovávají data, jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Pokud nechcete, aby služba Google Analytics byla použita ve vašem prohlížeči, můžete nainstalovat doplněk prohlížeče Google Analytics. Další informace o službě Google Analytics a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete ZDE>>.

Používání služby dětmi

Webová stránka není adresována osobám mladším než šestnáct let, a proto očekáváme, že takové osoby nebudou její prostřednictvím poskytovat osobní údaje.


Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Změny zavedené v Zásadách ochrany osobních údajů jsou uvedeny na webové stránce www.betterstyle.cz a v případě potřeby Vám budou zaslány e-mailem. Změny vstoupí v platnost v době zveřejnění. Používání webové stránky po zavedení změn se rovná jejich přijetí.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto Zásadám ochrany osobních údajů, zašlete je prosím e-mailem na adresu kontakt@betterstyle.cz.

BetterStyle Polska Sp. o.o. a BetterStyle Czech s.r.o. berou velmi vážně ochranu soukromí, včetně ochrany osobních údajů osob, které navštěvují tuto webovou stránku (servis).